Prípadové
štúdie

Prečítajte si prípadové štúdie
s našimi zákazníkmi


  • Obsadzovanie kritických pozícií v rámci dlhodobého partnerstva

  • Obsadzovanie manažérskych pozícií v oblasti predaja

  • Obsadenie novej pozície HR managera pre SSC

  • 4 IT nástupy mesačne prostredníctvom RPO
Ste pripravení získať kandidátov podľa vašich predstáv?

Spojte sa s GoodCall špecialistami a získajte odbornú pomoc pri hľadaní vašich talentov.