Pomohli sme spoločnosti Savencia nájsť personálneho manažéra pre SSC

Klient

Zadánie

Spoločnosť Savencia nás v prvej polovici roka 2022 kontaktovala s naliehavou požiadavkou nájsť senior HR manažéra, ktorý by stabilizoval a viedol celé HR oddelenie pre klienta SSC s viac ako 130 zamestnancami. Vzťahy medzi spoločnosťami GoodCall a Savencia sú založené na dlhoročnej spolupráci a mnohých úspešných projektoch vrátane náboru na vyššie manažérske pozície.

Riešenie

V rámci projektu sme sa snažili získať nových zamestnancov, ktorí by boli schopní vykonávať úlohy v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Kľúčovým aspektom bolo nájsť dostatočne skúsenú osobu so skúsenosťami v oblasti SSC a FMCG. Zároveň bolo dôležité zamerať sa na osobu z oblasti obratu vhodného pre centrum zdieľaných služieb. Na Slovensku zatiaľ túto agendu vybavoval manažér ľudských zdrojov. Cieľom nového HR manažéra bolo zefektívniť HR procesy a prevziať existujúci tím, ale zároveň zabezpečiť, aby všetky obchodné požiadavky boli rýchlo spracované interným HR. Celý proces komplikovala počiatočná neistota spôsobená vonkajšími zahraničnými vplyvmi, ktorá sa prejavila v ochote zmeniť veľký počet ľudí na trhu práce. Dôležité bolo tiež zvládnuť jasnú a transparentnú komunikáciu počas celého procesu, aby sa všetky strany dostatočne zapojili. Najmä preto, že proces trval viac ako 4 mesiace.

Výsledky

  • 100% zameranie na pasívnych kandidátov pre maximálne pokrytie trhu.
  • Vytvorený longlist so 108 kandidátmi, telefonický skríning so 67 kandidátmi, 8 kandidátov bolo kvalifikovaných.
  • Po 4 kolách pohovorov zostali 2 kandidáti, 1 bol prijatý.
Ste pripravení získať kandidátov podľa vašich predstáv?

Spojte sa s GoodCall špecialistami a získajte odbornú pomoc pri hľadaní vašich talentov. 

Prečítajte si ďalšie prípadové štúdie


  • Obsadzovanie kritických pozícií v rámci dlhodobého partnerstva

  • Obsadzovanie manažérskych pozícií v oblasti predaja

  • 4 IT nástupy mesačne prostredníctvom RPO