360° nábor zamestnancov
pre IT divíziu Deloitte skrze RPO

Klient

Zadánie

Spoločnosť Deloitte potrebovala outsourcovať nábor 360° pre divíziu technologického poradenstva, kým sa pre túto divíziu nevytvorí interný náborový tím. Po niekoľkých rokoch spolupráce s GoodCall RPO nás klient opäť oslovil.

Riešenie

Spolupráca pri nábore zamestnancov pre túto divíziu sa predĺžila z pôvodných 3 mesiacov na rok, kým sa v spoločnosti zostavil nový trojčlenný tím. Našou úlohou bolo obsadiť približne 30 pozícií v oblasti IT, prevažne vývojárov a analytikov, s úrovňou od stážistov až po manažérov. Činnosti zahŕňali nielen vyhľadávanie vhodných kandidátov, ale aj priamy kontakt s náborovými manažérmi a udržiavanie transparentného komunikačného kanála s internými tímami. V priemere sme mesačne prinášali 4 nových zamestnancov.

Na konci projektu sme nielen úspešne obsadili všetky pozície, ale aj vykonali dôkladné školenie nových členov tímu. To zahŕňalo odovzdanie pozícií a vysvetlenie procesov, čo bolo dôležité pre hladký prechod z externého náboru na interný nábor. Divízii Technology Consulting sme pomohli nielen prilákať kvalitné talenty, ale aj vytvoriť základ pre ich interný náborový tím, aby mohol pokračovať v raste a rozvoji.

Výsledky

  • Outsourcing náboru na rok prostredníctvom služby RPO úplne na diaľku.
  • Obsadenie v priemere 4 IT pozícií mesačne v divízii.
  • Vybudovanie základov nového interného tímu náborárov a zaškolenie nových členov tímu.
Ste pripravení získať kandidátov podľa vašich predstáv?

Spojte sa s GoodCall špecialistami a získajte odbornú pomoc pri hľadaní vašich talentov. 

Prečítajte si ďalšie prípadové štúdie


  • Obsadzovanie kritických pozícií v rámci dlhodobého partnerstva

  • Obsadzovanie manažérskych pozícií v oblasti predaja

  • Obsadenie novej pozície HR managera pre SSC